Review

Cùng Tiểu Vy chăm sóc tóc đúng cách

Với lịch trình dày đặc cùng một khối lượng công việc lớn, Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 đã từng gặp một vài vấn...