• Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký.
  • Sử dụng nick Facebook thật để đăng ký trải nghiệm sản phẩm.
  • Gửi kèm ảnh tóc của bạn trước khi sử dụng sản phẩm.
  • Cam kết sẽ review sản phẩm trên Facebook cá nhân công khai.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM MỚI

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM!